MIĘDZYNARODOWY KLUB HISTORII IDEI UJ

IM. JERZEGO I LECHA KALINOWSKICH

 

 

 

 

   


zaprasza na 92. spotkanie

Kunst der Psychoanalyse & Psychoanalyse der Kunst


wezmą w nim udział:


Herman Lang: Kunst der Psychoanalyse & Psychoanalyse der Kunst


oraz


Paweł Dybel: Lacan; das Kunstwerk als Symptom?
Andrzej Lorenz: Von Freud zu Schopenhauer - Die Kunst der Metaphysik in der Psychoanalyse
Marcin Całbecki: Das erhabene Unbewusste: Versuch einer Zusammenstellung ästhetischer Kategorie der Erhebendheit mit der Idee des Unbewussten von Jung
Michel Henri Kowalewicz: Psychiatrische Diagnostik der Laufbahn eines Künstlers: zwischen schlichtem Genie und angewandter Philosophie

 

Spotkanie odbędzie się

7 PAŹDZIERNIKA 2010

w Goethe-Institut Kraków, Rynek Główny 20

9.00-13.00

Wystąpinia Panelistów

13.00-14.30

Przerwa obiadowa

14.30-16.00

Dyskusja

spotkanie w języku niemieckim (możliwośc zadawania pytań w j. angielskim, francuskim)

    Spotkanie objęte jest honorowym patronatem JM Rektora UJ, Dziekana Wydziału Filozoficznego, Konsula Generalnego Republiki Austrii w Krakowie, Konsula Generalnego Francji w Krakowie, Dyrektora Instytutu Francuskiego w Krakowie, Dyrektora Goethe Institut w Krakowie.