ZOFIA CIECKIEWICZ    
  cieckiewicz@poczta.onet.pl    
 

Etnograf, zainteresowania badawcze: historia idei, ikonografia astrologiczna w sztuce sredniowiecznej i zydowskiej.

Publikacje:

Liczba w koncepcji ideowej romańskich kolumn strzeleńskich ( Cztery żywioly, trzydziesci sześć dekanów) w: Roczniki Humanistyczne, t. LII, zeszyt 4 (2004), s. 31-57

Liczba cztery, czyli cztery żywioly, Obraz i żywioly red. M. U. Mazurczak, M. Zak, Lublin 2007, s. 67-77

red. Spotkania Klubu Historii Idei. 1996-2004, Kraków Wydawnictwo UJ, 2005

red. Spotkania Klubu Historii Idei. 2004-2007, Kraków Wydawnictwo UJ, 2009

z R. Perkowski, Ptolemeusz na działce. O zasadzie kalendarza biodynamicznego (w przygotowaniu)