KLUB HISTORII IDEI

 

 

Klub Historii Idei działa od r. 1996 przy Zakładzie Historii Idei UJ. Celem działalnosci Klubu jest propagowanie historii idei, dyscypliny naukowej, która w Polsce jest mało znana. W spotkaniach Klubu biorą udział pracownicy naukowi UJ, doktoranci oraz studenci starszych lat, w liczbie od 15 do 40 osób. Podczas spotkań wygłaszali dotąd odczyty pracownicy naukowi z ośmiu wydziałów UJ (Biologii i Nauk o Ziemi; Filologicznego; Filozoficznego; Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Historycznego; Matematyki i Informatyki; Polonistyki; Prawa i Administarcji, Zarządzania i Komunikacji Społecznej) oraz goście z innych uczelni i osrodków badawczych (KUL, PAN, PAU, PAT, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszynskiego), a także goście zagraniczni (Francja, Niemcy, USA). Streszczenia referatów są publikowane w miesięczniku UJ Alma Mater.
Spotkania Klubu są objęte patronatem honorowym Rektora UJ JM prof. dr hab. Karola Musioła.
Ponadto Klub współpracuje z wychodzącym w Londynie czasopismem Intellectual News. Klub Historii Idei posiada Radę Naukową: Ewa Śnieżyńska-Stolot – przewodnicząca ( Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UJ), Maria Dzielska (Instytut Historii UJ), Tomasz Gryglewicz (Instytut Historii Sztuki UJ), Alicja Jarzębska (Instytut Muzykologii UJ), Jadwiga Pstrusińska (Instytut Filologii Orientalnej UJ), Stanisław Sędziwy (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Jacek Widomski (Instytut Filozofii UJ),
Zofia Ciećkiewicz - sekretarz.


Perkowski R., Śnieżyńska-Stolot E. (2005). Po co nam historia idei, Spotkania Klubu Historii Idei 1996-2004, Kraków, Wydawnictwo UJ, 9-14.

 

 

Copyright © Rafał Perkowski * Mapa strony * Credits

 

 

zaklad historii idei

konferencja "Granice myślenia"

zaproszenie

archiwum

wygłoszone referaty

zapowiedzi spotkań

publikacje

konferencje

linki

kontakt

forum

napisz do klubu