Międzynarodowy Klub Historii Idei UJ

im. Jerzego i Lecha Kalinowskich

ul. Batorego 12

31-135 Kraków

spotkania@khi.edu.pl