RAFAL PERKOWSKI    
  rafal_perkowski@yahoo.fr    
 

Historyk idei, etnolog, w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii, zainteresowany historia nauki, w szczególności dziejami obrazu kosmosu oraz rozumienia psychiki.

Publikacje:

"Historia idei w badaniach literatury dawnej, na przykladzie motywu czlowieka bez glowy w Gargantui i Pantagruelu Rabelais" w: Romanica Cracoviensia, nr 2, Krakow 2001, s. 194-207.

"KLUB HISTORII IDEI. Próba opisu" w: Alma Mater, nr 31 2001, s. 17-19.

"Argument z autorytetu w powiesci Franciszka Rabelais" w: Terminus, nr 1-2/ 2001, s. 183-189.

"Problem myslenia kategoriami kalendarza" w: PAN Oddzial w Krakowie. Sprawozdania z posiedzen komisji naukowych, t. XLV/I, Krakow 2003, s 17-19.

"L'astrologie et le comput dans le romans de Chretien de Troyes: Erec et Enide, Le Chevalier de la Charette" w: Calendars, Symbols and Orientations: Legacies of Astronomy in Culture", Uppsala 2003, s 93-100.

z E. Sniezynska-Stolot, "Po co nam historia idei?" w: Spotkania Klubu Historii Idei. 1996-2004, red. E. Sniezynska-Stolot, Z. Cieckiewicz, R. Perkowski, Krakow Wydawnictwo UJ, 2005, s. 9-14.

"Komput jako praktyka codziennosci czlowieka sredniowiecza. (Komput Filipa z Thaon)", Katowice US, seria CIVITAS MENTIS (w przygotowaniu)

"Podróże przez sfery astronomiczne u Wilhelma z Deugileville i Christine de Pizan", w. red. Anna Loba, Widziane z góry- widziane z dołu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2007 s. 39-48.

z. M. Kowalewiczem, "O snach...", Alma Mater 108 (2008), s. 27-30

z Z. Ciećkiewicz, Ptolemeusz na działce. O zasadzie kalendarza biodynamicznego (w przygotowaniu)

z M. Dzielską, "Wprowadzenie", Spotkania Klubu Historii Idei. 2004-2007, Kraków Wydawnictwo UJ, 2009, s. 9-11.

Redakcja:

Spotkania Klubu Historii Idei. 1996-2004, Krakow Wydawnictwo UJ, 2005.

Spotkania Klubu Historii Idei. 2004-2007, Kraków Wydawnictwo UJ, 2009.

Tłumaczenia:

Wolfgang Huebner, "Astrologia w Rensansie", Alma Mater 84 (2006), s. 27-29.

Redakcja merytoryczna tłumaczeń:

F. Parrot, M. Richelle, Wprowadzenie do psychologii, Kraków WAM 2008.

M. Godelier, Zagadka daru, Kraków Wydawnictwo UJ, 2010.

Inne:

z C. Robotyckim, "Kultura jak strumień świadomości", Alma Mater 7 (1997/98), s. 22-24.

z U. Perkowską, "Polska, która mysli i ma nadzieję", Alma Mater 19 (2000), s. 27-28.

z D. Dużyk-Wypiich, "Wewnętrzne piękno maski", Dla Nas 17 (2010).

 

 

i