prof. dr hab. Ewa Sniezynska-Stolot    
  e.stolot@autocom.pl    
 

Historyk sztuki sredniowiecznej (rzezba nagrobna, malarstwo miniaturowe), sztuki ludowej oraz historyk idei. W tym zakresie zajmuje sie tradycja antyczna w sztuce sredniowiecznej i ludowej, ikonografia astrologiczna, mitologia antyczna i jej zwiazkami z literatura sredniowieczna, bajka oraz sztuka pamieci. Prowadzi zajecia ze sztuki ludowej w ujeciu historii sztuki. Autorka 8 ksiazek, ponad 100 artykulów drukowanych w naukowych czasopismach polskich i zagranicznych, redaktorka 7 tomów "Seminariów Niedzickich", wspólredaktorka 8 tomów Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Zorganizowala (1996) i prowadziła do 2009 roku Klub Historii Idei. Laureatka panstwowej nagrody zbiorowej I stopnia (1978).

Publikacje

I. Ksiazki

1.Tajemnice dekoracji Psalterza Floriañskiego. Z dziejów Sredniowiecznej
koncepcji uniwersum, Warszawa 1992, s. 155, il. 300
2. Ikonografia znaków zodiaku i gwiazdozbiorów w rekopisach Albumasara,
Kraków 1997, s.103, il.88
3. Ikonografia znaków zodiaku i gwiazdozbiorów w rekopisie monachijskim
Abrahama ibn Ezry, Kraków 1998, s.117, il. 25
4. Ikonografia astrologiczna w sredniowieczu. Stopnie znaków zodiaku (Astrological Iconography in the Middle Ages. The Zodiacal Grades), wspólpraca i tlumaczenia J. Komorowska, Kraków 2002, Wyd. UJ, s. 222, il. czarno biale i kolorowe 121
5 . Astrological Iconography in the Middle Ages. The Decanal Planets, cooperation and English translation by J. Komorowska, Kraków 2003, Wyd. UJ, s. 88, il. czarno biale i kolorowe 63


II. Artykuly w wydawnictwach zbiorowych i czasopismach naukowych


1. Pani Natura. W: Czlowiek i przyroda w sredniowieczu i we wczesnym okresie nowozytnym, Warszawa 2000, s. 27-37.
2. Quid lavis Aethiopem? Antikes Sprichtwort in den Handschriften Wenzel des IV. W: Ars Graeca Ars Latina, Studia dedykowane Prof. A. Rózyckiej-Bryzek, Instytut Historii Sztuki, Wyd. UJ, s. 339-350.
3. Swieci - atrybuty - kalendarze. W: Magistro et Amico Amici Discipulique, Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesieciolecie urodzin, Kraków 2002, Instytut Historii Sztuki, Wyd. UJ, s. 63-71
4. "The Indo-European Grail" or the Constellation Crater. W: Collectanea Eurasiatica Cracoviensia. Anderstanding Eurasia. From ancient times to the present day, ed. J. Pstrusinska, P. Stelmaszczyk, Kraków 2003, Instytut Filologii Orientalnej UJ, KBN, s. 331-343.
5. Stanislaw Cercha (1867-1918), Malarz, historyk sztuki, etnograf amator. W: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, red. E. Frys-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków 2002, Wyd. Nauk. DWN
6. Horoskopy dziecka Królowej Jadwigi, Biuletyn BJ LIII, 2003, s. 5-32, il 3.