MIĘDZYNARODOWY KLUB HISTORII IDEI UJ

IM. JERZEGO I LECHA KALINOWSKICH

 

 

 

 

   

Klub Historii Idei działał od 1996 do 2009 przy Zakładzie Historii Idei UJ. Aktulanie jest on jednostką Wydziału Filozoficznego UJ. Celem działalnosci Klubu jest propagowanie historii idei, dyscypliny naukowej, która w Polsce jest mało znana. W spotkaniach Klubu biorą udział pracownicy naukowi UJ, doktoranci oraz studenci starszych lat, w liczbie od 15 do 40 osób. Podczas spotkań wygłaszali dotąd odczyty pracownicy naukowi z dziewieciu wydziałów UJ (Biologii i Nauk o Ziemi; Filologicznego; Filozoficznego; Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Historycznego; Lekarskiego; Matematyki i Informatyki; Polonistyki; Prawa i Administarcji, Zarządzania i Komunikacji Społecznej) oraz goście z innych uczelni i osrodków badawczych (KUL, PAN, PAU, PAT, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszynskiego), a także goście zagraniczni (Austria, Francja, Niemcy, USA, Włochy, Rosja). Streszczenia referatów są publikowane w miesięczniku UJ Alma Mater.
Spotkania Klubu odbywają się pod patronatem JM Rektora UJ, prof. Karola Musioła, Dziekan Wydziału Filozoficznego, prof. Marii Flis, Instytutu Francuskiego, Forum Kultury Austriackiej i Goethe-Institut.

Do 2009 roku, przewodniczącą Rady Naukowej Klubu była prof. Ewa Śnieżyńska-Stolot, po jej przejściu na emeryturę, funkcję te pełni prof. Michel Henri Kowalewicz.

W tym samym roku wynikiem podpisania listu intencyjnego, klub przyjął nazwę Międzynrodowy Klub Historii Idei im. Georges i Lecha Kalinowskich.


Perkowski R., Śnieżyńska-Stolot E. (2005). Po co nam historia idei, Spotkania Klubu Historii Idei 1996-2004, Kraków, Wydawnictwo UJ, 9-14.